Højre skal i Folketinget


Højre skal i Folketinget af to årsager. Den ene årsag er, at den danske offentlighed trænger til at gøre sig den glædelige opdagelse, at der rent faktisk findes noget - som hverken er ondt eller skørt - uden for det nuværende politiske manøvrerums meget trange lille kasse. Den anden årsag er, at Højre i Folketinget, gennem modig og menneskelig politik, vil kunne forbedre vilkårene i Danmark for det sande og det gode og bidrage til at styrke sammenhængskraften i det danske samfund.


Derfor er Højre genoprettet. I et samfund, der i jagten på farve og mening i tilværelsen går til stadigt mere utrolige yderligheder, vil Højre uden hensyn til politiske kalkuler træde frem til forsvar for det gudgivne, forpligtede liv, som aldrig savner hverken farve eller mening.


Højre er et opgør med partiernes egeninteresser som politikkens mening og mål. Det er ægte nytænkning, som vover at spørge de gamle - vore forfædre, vore landsmænd - hvordan man gør samfundet menneskeligt, og hvordan man sikrer det gode liv.


Du kan give os en vælgererklæring her.

Højres politik

Ole Lyngvåg:

På sporet af det tabte samfund?

Replique

Ole Lyngvåg:

Danernes gerninger og ugerninger

Tidehverv


Andreas Amdisen:

Konservatisme: Folket og familien først

Weekendavisen

Ole Lyngvåg:

Fosterfordrivelse og moderne venlighedninge

Kristeligt Dagblad


En drøm fra Højre:

Højres poltiske program tager form